Posvátná ženská sexualita Hot Yoga Olomouc 9. – 11.10

Jste srdečně zvány do bezpečného prostoru Ženského CHRÁMU… do hluboké intimity těla a duše v tématu „POSVÁTNÁ ŽENSKÁ SEXUALITA

Otevřeně a v pravdě budeme sdílet své příběhy a přenastavovat staré omezující vzorce studu a vztahování se k vlastnímu tělu… k jeho prožívání.
Jednou z hlavních příčin, proč sexualita není pro mnohé ženy naplňující je skutečnost, že spirituální a duševní rozměr byl od sexuality odtržen. Nyní však přichází čas návratu do znovusjednocení a nalezení vnitřní moudrosti ženského chrámu. Naše lůno je středem ženské esence, původcem ohromného tvořivého potenciálu, vitality, bezbřehého pocitu přirozeného klidu, smyslné síly a manifestace. Je-li lůno ženy vyléčené a propojené se srdcem, žena je ve své plné síle. Ve spojení s komnatou srdce. budeme objevovat svoji ženskou sexualitu v jemnosti a hravosti.

V TAO – TANTRICKÝCH technikách založených na přirozené rovnováze jinové a jangové energie budeme probouzet čchi – sexuální životní sílu a probouzet pánevní dno.Svému tělu budeme navracet živost… citlivost… smyslnost a spojíme se svým orgastickým potenciálem.

Více informací a přihlášky zasílejte na email:
jana-nemeckova@post.cz

Těší se na vás
Ma Prem Anjali a Ma Devadasi.